Dark Four Way Match
Natsu Sumire defeats Hina and Itsuki Hoshino and Rina (5:06)
Cinderella Tournament 2020 First Round Match
Momo Watanabe defeats Starlight Kid (4:54)
Cinderella Tournament 2020 First Round Match
Giulia defeats Jungle Kyona (8:23)
Cinderella Tournament 2020 First Round Match
Konami defeats AZM (2:36)
Cinderella Tournament 2020 First Round Match
Syuri defeats Jamie Hayter (4:43)
Cinderella Tournament 2020 First Round Match
Tam Nakano defeats Saki Kashima (5:20)
Cinderella Tournament 2020 First Round Match
Natsuko Tora defeats Saya Kamitani (6:03)
Cinderella Tournament 2020 First Round Match
Maika vs. Utami Hayashishita - Time Limit Draw (10:00)
Cinderella Tournament 2020 First Round Match
Hana Kimura vs. Mayu Iwatani - Draw (7:56)
Cinderella Tournament 2020 Quarter Final Match
Giulia defeats Momo Watanabe (4:37)
Cinderella Tournament 2020 Quarter Final Match
Syuri defeats Konami (4:35)
Cinderella Tournament 2020 Semi Final Match
Natsuko Tora defeats Tam Nakano (3:46)
Cinderella Tournament 2020 Semi Final Match
Giulia defeats Syuri (4:06)
Cinderella Tournament 2020 Final Match
Giulia defeats Natsuko Tora (12:41)