Tag Team Match
Nautilus (Naomi Yoshimura & Yuki Ueno) defeat Hideki Okatani & Keigo Nakamura (9:23)
Singles Match
Akito defeats Kazuki Hirata by Count Out (8:02)
Tag Team Match
Antonio Honda & MAO defeat DAMNATION (Daisuke Sasaki & Mad Paulie) (10:59)
Tag Team Match
Eruption (Kazusada Higuchi & Yukio Sakaguchi) defeat HARASHIMA & Yukio Naya (11:06)
Tag Team Match
Ken Ohka & Toru Owashi defeat Mike Bailey & Mizuki Watase (12:51)
Tag Team Match
CIMA & Soma Takao defeat Chris Brookes & Makoto Oishi (11:02)
KO-D Six Man Tag Team Title Match
Strong Hearts (El Lindaman & T-Hawk) & Tetsuya Endo defeat ALL OUT (Konosuke Takeshita, Shunma Katsumata & Yuki Ino) (c) (19:28) - TITLE CHANGE !!!