Exhibition Match
Seiya Uematsu vs. Shuji Kondo - Time Limit Draw [0:0] (3:00)
Tag Team Match
Hajime & Ryuki Honda defeat El Hijo del Pantera & Takuro Niki (8:21)
Tag Team Match
Jun Tonsho & Pegaso Iluminar defeat Alejandro & Kai Fujimura (11:12)
Singles Match
Koji Doi defeats Yusuke Kodama (10:44)
Tag Team Match
Kuma Arashi & Manabu Soya defeat Ganseki Tanaka & Takanori Ito (14:38)
[Recommended]
Singles Match
Shotaro Ashino defeats Seigo Tachibana (19:22)
Six Man Tag Team Match
Andy Wu, Daiki Inaba & Seiki Yoshioka vs. Kaz Hayashi, Masayuki Kono & Shuji Kondo - Time Limit Draw (30:00)