Tag Team Match
Kento Miyahara & Yoshitatsu defeat Dan Tamura & Jun Akiyama (9:48)
Tag Team Match
Hikaru Sato & Shuji Ishikawa defeat Black Menso-re & Yuma Aoyagi (6:48)
Tag Team Match
Evolution (Suwama & Yusuke Okada) defeat Hokuto Omori & Koji Iwamoto (4:27)
Singles Match
Yusuke Kodama defeats Akira Francesco (11:06)
Singles Match
Jake Lee defeats Takao Omori (10:16)
All Asia Tag Team Title Match
Yankee Two Kenju (Isami Kodaka & Yuko Miyamoto) (c) defeat KAI & TAJIRI (18:45)
Tag Team Match
Enfants Terribles (Kuma Arashi & Shotaro Ashino) defeat Purple Haze (Izanagi & Zeus) (14:44)